#Kontrowersje

#Kontrowersje
Niefortunna nazwa karty do Artifacta
Joanna Pamięta - Borkowska

Niefortunna nazwa karty do Artifacta

W Battlefield 5 będą kobiety - i basta
Joanna Pamięta - Borkowska

W Battlefield 5 będą kobiety - i basta