Redakcja

Redaktor naczelny obszaru Technologie WP

Marcin Bartnicki

Redaktor prowadzący Polygamia.pl

Arkadiusz Stando

Redaktor prowadzący Dobreprogramy.pl

Oskar Ziomek

Redaktor prowadzący Fotoblogia.pl

Marcin Watemborski

Redaktor prowadzący Komorkomania.pl

Miron Nurski

Wydawcy

Kamila Burniewicz

Michał Prokopowicz

Arkadiusz Stando

Rafał Szramowiat

Redaktorzy

Sebastian Barysz

Krzysztof Fiedor

Adam Gaafar

Marcin Hołowacz

Przemysław Juraszek

Karol Kołtowski

Łukasz Michalik

Konstanty Młynarczyk

Karolina Modzelewska

Konrad Siwik

Współpracownicy

Kamil Dudek

Dominik Gąska

Dagmara Kottke

Klaudia Stawska-Magdziak