Zwycięzcy! Konkurs! Wygraj bilety na koncert Heroes Orchestra

Zwycięzcy! Konkurs! Wygraj bilety na koncert Heroes Orchestra

Zwycięzcy! Konkurs! Wygraj bilety na koncert Heroes Orchestra
Joanna Pamięta - Borkowska
22.02.2019 12:10, aktualizacja: 22.02.2019 12:27

Już 27 lutego w Warszawie odbędzie się koncert.

A oto i zwycięskie prace (często prosicie o publikację najlepszych zgłoszeń, więc będę tak robić):

Krystian Piecychna:

"Mimo upływających lat, wciąż mam w pamięci jedną piękną grę. Jest to Mafia I, która prócz wspaniałej fabuły posiada według mnie jedną z najbardziej klimatycznych ,,openingów" więc na nią padł mój wybór. Bardzo chętnie chciałbym usłyszeć utwór Vladimira Simunek pod tytułem ,,Main Theme". Niedosyt oficjalnej wersji sprawił, że zdążyłem wysłuchać wiele fanowskich interpretacji zarówno za pomocą pojedynczych instrumentów (gitara, skrzypce, fortepian) jak i zespołów, jednak wciąż nie czułem pełnej satysfakcji jako wierny fan serii. Wierzę całym serduszkiem, że to co zdążyła pokazać grupa muzyczna Heroes Orchestry jest wystarczającym dowodem, by sprostali oni własnej interpretacji tego pięknego i mocno nostalgicznego dla mnie dzieła."

Oraz Bartosz Witoszka:

"Utwór, który chciałbym usłyszeć podczas kolejnego koncertu Heroes Orchestra, to Life, który pochodzi z gry Bound by Flame, a został skomponowany przez Olivera Deriviere (odpowiada za całą ścieżkę dźwiękową do tej gry). Z wielu względów jest to dla mnie kompozytor wyjątkowy, a jego muzyka zawsze sprawia, że mam ciarki na plecach, gdy jej słucham. Uważam, że jest to twórca bardzo niedoceniony, głównie przez to, że ma “szczęście” pracować przy grach, które nie odnoszą potem wielkiego sukcesu - zazwyczaj mówi się o takich produkcjach “średniaki z potencjałem”. I choćby dlatego warto, by właśnie ten utwór znalazł się na takim festiwalu - dzięki temu o jego muzyce usłyszałoby więcej ludzi, a zdecydowanie warto, żeby tak się stało. Poza tym, utwór ten pojawia się pod sam koniec gry, podczas dość trudnej finałowej walki, gdzie ścieramy się ze smokiem, co jest zwieńczeniem i zarazem podkreśleniem tematyki gry - płomienie i ich mistycyzm. Dla mnie jest to jedna z lepszych gier, więc i soundtrack z niej jest dla mnie dość ważny :-). "

Gratulujemy! Zwycięzców prosimy o szybki kontakt - koncert już za tydzień.

Heroes Orchestry nikomu przedstawiać nie trzeba. To grupa muzyków i pasjonatów muzyki z gier wideo, założona przez Mateusza Alberskiego. Szczególną atencją darzą serię Heroes of Might and Magic, a zwłaszcza jej trzecią część. Heroes Orchestra zawsze dodają w utworach coś od siebie. Nie są to tylko wierne kopie, ale piękne aranżacje ponadczasowych utworów. To mnie chwyciło za serce (zresztą, ten motyw to mój ulubiony utwór z gier wideo) - harfa brzmi po prostu zjawiskowo:

Heroes Orchestra - Grass theme from HoMM II

Dobrze, wystarczy tego gadania. Pora na obiecany konkurs. Wyobraźcie sobie, że mamy dla Was dwa bilety na koncert Heroes Ochestry, który odbędzie się w przyszłą środę o 19:00, w Warszawie, w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego (ul. Kaczmarskiego 59).

Aby je dostać, musicie do czwartku, do 23:59 odpowiedzieć na następujące pytanie:

Jaki utwór i z jakiej gry wideo chciałbyś usłyszeć podczas kolejnego koncertu Heroes Orchestra?

Zwycięzców ogłosimy w piątek do godziny 12:00. Odpowiedzi wyślijcie na adres: konkurs@polygamia.pl.

325394951603958386

REGULAMIN KONKURSU “Bilety na koncert Heroes Orchestra”

A. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu “Bilety na koncert Heroes Orchestra” (zwany dalej: „Konkurs”), a także zasady nadzoru nad jego przebiegiem oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Cronix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-605 przy ulicy Ursynowskiej 36/38 lok. 6 (zwaną dalej „Organizatorem”). Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby nie będące pracownikami Organizatora oraz Fundatora nagrody.

3. Konkurs nie stanowi gry losowej, zakładu wzajemnego, gry na automatach, loterii fantowej, loterii promocyjnej, której wynik uzależniony jest od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540. z późn. zm.).

4. Fundatorem nagród jest GoG.

B. Czas trwania Konkursu.

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 18 lutego 2019 r. o godzinie 16:00 i kończy 21 lutego 2019 r. o godzinie 23:59. Odpowiedzi należy nadsyłać do: 21 lutego 2019 r. do godziny 23:58. Ogłoszenie wyników nastąpi do 22 lutego 2019 r, do godziny 12:00.

C. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą Bartosz Stodolny i Joanna Pamięta-Borkowska. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Cel Konkursu

Celem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: “Jaki utwór i z jakiej gry wideo chciałbyś usłyszeć podczas kolejnego koncertu Heroes Orchestra?" oraz uzasadnienie odpowiedzi w paru słowach. Odpowiedź i uzasadnienie muszą mieć formę tekstową.

E. Nagroda.

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (zwane dalej „Nagrodą” bądź „Nagrodami”):

  • 2 (dwa) bilety na koncert Heroes Orchestra, który odbędzie się 27.02.2019.

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzach. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie jedno zgłoszenie. W przypadku ewentualnej wygranej, uczestnikowi przysługuje jeden bilet na koncert Heroes Orchestra (na 27.02.2019).

F. Zasady i przebieg konkursu.

Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:

  • Udzielić w formie tekstowej odpowiedzi na pytanie: “Jaki utwór i z jakiej gry wideo chciałbyś/chciałabyś usłyszeć podczas kolejnego koncertu Heroes Orchestra?” oraz uzasadnić odpowiedź i wysłać ją na adres e-mali: konkurs@polygamia.pl

G. Odbiór Nagród.

  • Komisja Konkursowa najpóźniej do dnia 22 lutego 2019 (włącznie) wyłoni 2 osoby, które udzieliły najciekawszych, zdaniem komisji, odpowiedzi na pytanie konkursowe. Przedstawiciele Komisji drogą mailową, na adres z którego wysłano odpowiedź, wyślą informację o wygranej z prośbą o adres, pod który nagrody zostaną wysłane. Wysyłka nagród odbędzie się na koszt Organizatora w terminie podanym osobno przez Organizatora.

H. Postanowienia końcowe.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Konkursu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu, publikacji listy nagrodzonych, a także wydania Nagród. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem. Reklamacje, o których mowa w zdaniu poprzednim będą uwzględnione tylko w przypadku ich zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia.

Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu, w trakcie trwania Konkursu.

Źródło artykułu:Polygamia.pl
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (2)