#Ekonomia

#Ekonomia
Dr Ian Malcolm wszystko wam wytłumaczy
Joanna Pamięta - Borkowska

Dr Ian Malcolm wszystko wam wytłumaczy