#Te cholerne skrzynki

#Te cholerne skrzynki
A Irlandia nie ma nic przeciwko skrzynkom
Joanna Pamięta - Borkowska

A Irlandia nie ma nic przeciwko skrzynkom