Zmien skórke
Logo Polygamii

Avencast: Rise of the Mage (PC)

Kody do Avencast: Rise of the Mage

Aby aktywować możliwość wprowadzania kodów, znajdź plik: game.cfg znajdujący się w katalogu, w którym zainstalowano grę.

Zamień wpis:
Debug = 0
na:
Debug = 1
Umożliwi to korzystanie ze skrótów trybu Debug Mode:
F7 – przeskakiwanie levelu
F8 – Wireframe Mode
0 – Red Lines
9 – GUI

Dodatkowo, aby aktywować konsolę, dodaj poniższą linijkę do pliku game.cfg:
AllowConsole=1

Dzięki temu możliwe będzie skorzystanie z kodów.
– wciśnij ; (średnik) podczas gry i wprowadź kod:
cheat (“health”) – pełne zdrowie (przywraca do życia)
cheat (“mana”) – pełna mana
cheat (“strength”,#) – dodaje # Blood Magic (za # wstaw ilość)
cheat (“spell”,#) – dodaje # Soul Magic (za # wstaw ilość)
cheat (“experience”,#) – dodaje # doświadczenia (za # wstaw ilość)
cheat (“advance”,#) – dodaje # Advancement Points (za # wstaw ilość)
UncoverMap – odkrywa mapę
CoverMap – zakrywa mapę

Więcej na temat:

Popularne wpisy

Popularne Gry